Abrevieri și acronime

AAANN (NAMA)

Acțiuni de atenuare adecvate la nivel național

AC

Aprindere prin comprimare

ADR

Agenția de Dezvoltare Regională

AE (BRT)

Autobuz expres

AEM (EEM)

Agenția Europeană de Mediu

AIE (IEA)

Agenția Internatională pentru Energie

ANRE

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova

ANTA

Agenția Națională Transport Auto a Republicii Moldova

AO

Afaceri obișnuite (scenariu)

APL

Administrația Publică Locală

APP

Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova

AS

Aprindere prin scânteie

BEI (EIB)

Banca Europeană de Investiții

BERD (EBRD)

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

BMNT

Ministerul Federal al Sustenabilității și Turismului din Austria (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus)

BMU

Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii și Securității Nucleare al Germaniei (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit)

BNS

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

CCONUSC (UNFCCC)

Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice

CCTM (MTEF)

Cadrul de cheltuieli pe termen mediu

CE

Comisia Europeană

CE

Comunitatea Europeană

CEC

Căldură și energie combinată (instalație)

CEE (EEC)

Comisia Economică Euroasiatică

CEE (EEC)

Comunitatea Economică Europeană

CENUE

Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa

CITE (ICCT)

Consiliul Internațional pentru Transportul Ecologic

CMA (MAC)

Concentrația maximă admisă

CND (NDC)

Contribuția națională determinată

CNDI (INDC)

Contribuția națională determinată intenționat

COVNM

Compus organic volatil non-metan

COP

Conferința părților la UNFCCC (Conference of the Parties, CCONUSC)

CPATDL

Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi 

CRD

Consiliul Regional pentru Dezvoltare

CSI (CIS)

Comunitatea Statelor Independente

CSN

Contribuții stabilite la nivel național

EaP

Parteneriatul Estic (Eastern Partnership, UE)

EECAC (EECCA)

Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală

EGB

Echivalentul unui galon de benzină

FEI (EIF)

Fondul European de Investiții

EIM

Evaluarea impactului asupra mediului

EP

Entitate de programare

ESM

Evaluarea strategică de mediu

EUR

Euro (moneda zonei euro)

FNN

Fluxul net de numerar

FNDR

Fondului Național pentru Dezvoltare Regională

FV

Fotovoltaic

GES (GHG)

Gaze cu efect de seră (emisii)

GISC (IPCC)

Grupul interguvernamental privind schimbările climatice

GIZ

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

GM (GoM)

Guvernul Republicii Moldova

GNC (CNG)

Gaz natural comprimat

GNL (LNG)

Gaz natural lichefiat

GOST

Standard interstatal (Gosudarstvennyj)

GPL

Gaz petrolier lichefiat

IC (JI)

Implementare în comun

IES

Inspectoratul Ecologic de Stat al Republicii Moldova

IFI

Instituția financiară internațională

IKI

Inițiativa Internațională pentru Climă (Internationale Klimaschutzinitiative, Germania)

IMM (SME)

Întreprinderi mici și mijlocii

KfW

Banca Germană de Dezvoltare (Kreditanstalt für Wiederaufbau)

KPC

Compania de Consultări Publice Kommunalkredit (Kommunalkredit Public Consulting)

MADRM

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Moldovei

MCP (PCM)

Managementul ciclului de proiect

MDC

Mecanismul de dezvoltare curată

MDL

Leu moldovenesc (valuta Republicii Moldova)

MDRC

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

MEM

Mișcarea Ecologistă din Moldova

MF

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

MM

Ministerul Mediului al Republicii Moldova

NU (UN)

Națiunile Unite

OCDE/OECD

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

OMS (WHO)

Organizația Mondială a Sănătății

ONG (NGO)

Organizație nonguvernamentală

OPTIC

Optimizarea Costurilor de Investiții în Transportul Public (Optimising Public Transport Investment Costs, modelul OCDE)

OTP

Operatorul de transport public

PEME (EMEP)

Programul European de Monitorizare și Evaluare

PIB (GDP)

Produsul Intern Brut

PM

Particule mici

PNUM (UNEP)

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu

PPC

Paritatea Puterii de Cumpărare

PPE TSM

Programul Pan-European Transport, Sănătate și Mediu

PPP

Parteneriat public-privat

PUA

Parcul urban de autobuze

PS

Pulberi în suspensie

RTEC

Regia Transport Electric Chișinău

SDER (LEDS)

Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse

SEE (EEA)

Spațiul Economic European

SHS

Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova

SUA (US)

Statele Unite ale Americii

TPE (CPT)

Transport Public Ecologic (programul OCDE)

TVA (VAT)

Taxa pe valoare adăugată

UAT

Unitatea de asistență tehnică

UE (EU)

Uniunea Europeană

UI

Unitate de Implementare

USD

Dolar american (valuta SUA)

UTB (BTU)

Unitate termică britanică

UTSDTS (LULUCF)

Utilizarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor şi silvicultura

VAN (NPV)

Valoarea actuală netă

VEPR (EEV)

Vehicul cu emisii poluante reduse

VN

Valuta națională

H2O

Apă

cm2

Centimetru pătrat

CH4

Metan

CO

Monoxid de carbon

CO

Dioxid de carbon

CH2O

Formaldehidă

g

Gram

GW

Gigawatt

GWh

Gigawatt oră

kg

Kilogram

kep

Kilogram echivalent petrol

km

Kilometru

km2

Kilometru pătrat

km/h

Kilometru pe oră

kpvpz (kpvd)

Kilometru per vehicul pe zi

kt

Kilotonă

kWh

Kilowatt oră

l

Litru

m

Metru

mg

Miligram

MJ

Megajoule

mln

Milion

MPa

Megapascal

MW

Megawatt

MWh

Megawatt oră

m3

Metru cub

NO

Monoxid de azot

NO2

Dioxid de azot

N2O

Protoxid de azot

ppm

Părți per milion

SO2

Dioxid de sulf

t

Tonă

tCO2

Tonă de CO2

tCO2e

Tonă de echivalent CO2

tNOx

Tonă de NOx

tSO2

Tonă de SO2

TJ

Terajoule

µg

Microgram

Metadate, drepturi legale

Acest document, precum și orice informație, și orice hartă inclusă aici, nu prejudiciază statutul sau suveranitatea asupra oricărui teritoriu, delimitării frontierelor și limitelor internaționale, precum și denumirii oricărui teritoriu, oraș sau zonă. Extrasele din publicații pot face obiectul unor exonerări de responsabilitate suplimentare, care sunt stabilite în versiunea completă a publicației, disponibilă pe link-ul furnizat.

© OECD 2021

Utilizarea acestei lucrări, fie digitală sau tipărită, se va face în termenii și condițiile ce pot fi accesate la: http://www.oecd.org/termsandconditions.