Dodatak A. Sudionici misije utvrđivanja činjenica

 • Sektor za suzbijanje korupcije

 • Uprava za kazneno pravo

 • Sektor za međunarodnu pravosudnu suradnju

 • Sektor za poslovne procese, Unutarnja revizija i nadzor

 • Samostalni sektor za financijske istrage

 • Sektor za nadzor

 • Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK)

 • Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK)

 • Županijski sud u Zagrebu

 • Hrvatska udruga poslodavaca

 • Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

 • Hrvatska odvjetnička komora

 • Hrvatsko novinarsko društvo

 • Agencija za elektroničke medije

 • Večernji list

 • HRT televizija

 • Transparency International Hrvatska1

 • Uključujući članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

Bilješka

← 1. Transparency International Hrvatska je neovisna Hrvatska udruga civilnog društva, a ne nacionalni ogranak nevladine organizacije Transparency International.

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Extracts from publications may be subject to additional disclaimers, which are set out in the complete version of the publication, available at the link provided.

© OECD 2022

Uporaba ovog djela, bilo u digitalnom ili tiskanom obliku, podliježe Uvjetima i odredbama koji se nalaze na https://www.oecd.org/termsandconditions.