Predgovor

U globaliziranom gospodarstvu, napori zemalja u borbi protiv podmićivanja u međunarodnom poslovanju sve su važniji za održavanje jednakih uvjeta i osiguranje integriteta međunarodnih tržišta. Ovo izvješće ocjenjuje hrvatski pravni i politički okvir za borbu protiv transnacionalnog podmićivanja na temelju kriterija koji se primjenjuju na zemlje koje traže pristupanje Konvenciji OECD-a o borbi protiv podmićivanja stranih javnih dužnosnika u međunarodnim poslovnim transakcijama.

Izvješće analizira hrvatsko kazneno zakonodavstvo i sankcije koje se primjenjuju na fizičke i pravne osobe koje počine kazneno djelo podmićivanja. U njemu se ispituju rezultati Hrvatske u istrazi i procesuiranju korupcijskih kaznenih djela te cjelokupni okvir provedbe zakona. Uz to se ispituju i pravila o međunarodnoj suradnji (uzajamna pravna pomoć i izručenje), kao i porezno nepriznavanje odbitka mita. Za svako područje analize izvješće identificira područja za unaprjeđenje i daje preporuke.

Izvješće je izrađeno na zahtjev hrvatskih vlasti u sklopu projekta koji je financijski podržala Opća uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM), a provodi se uz aktivnu potporu Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Disclaimers

Ovaj dokument objavljen je pod odgovornošću glavnog tajnika OECD-a. Ovdje izražena mišljenja i argumenti ne odražavaju nužno službene stavove zemalja članica OECD-a.

Projekt „Podizanje svijesti i standarda borbe protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama“ sufinancirala je Europska unija putem Programa potpore strukturnim reformama (REFORM/IM2020/004). Ova je publikacija nastala uz financijsku pomoć Europske unije. Stavovi izraženi ovdje ni na koji način ne odražavaju službeno mišljenje Europske unije.

Ovaj dokument, kao i svi podaci i karte koje isti uključuje, ne dovode u pitanje status ili suverenitet nad bilo kojim teritorijem, utvrđenim međunarodnim granicama i međama ili naziv bilo kojeg teritorija, grada ili područja.

Statističke podatke za Izrael dostavila su mjerodavna izraelska tijela te su navedena tijela i odgovorna za njih. Upotreba takvih podataka od strane OECD-a ne dovodi u pitanje status Golanske visoravni, istočnog Jeruzalema i izraelskih naselja na Zapadnoj obali prema pravilima međunarodnog prava.

Bilješka Turske
Podaci u ovom dokumentu koji se odnose na „Cipar” odnose se na južni dio otoka. Ne postoji jedinstvena vlast koja bi predstavljala i turske i ciparske Grke na Otoku. Turska priznaje Tursku Republiku Sjeverni Cipar (TRSC). Dok se ne pronađe trajno i pravedno rješenje u kontekstu Ujedinjenih naroda, Turska će zadržati svoj stav u vezi s „ciparskim pitanjem“.

Bilješka svih država članica Europske unije OECD-a i Europske unije
Republiku Cipar priznaju sve članice Ujedinjenih naroda s iznimkom Turske. Podaci u ovom dokumentu odnose se na područje pod stvarnom kontrolom Vlade Republike Cipar.

Izvorni naslov: OECD (2022), Fighting Transnational Bribery in Croatia: Assessment of Legal and Policy Frameworks, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/90d486ae-en.

Ovaj prijevod naručila je Uprava za financijske i poduzetničke poslove i OECD ne može jamčiti njegovu točnost. Jedine službene verzije su engleski i/ili francuski tekstovi.

Atribucija fotografije: Naslovnica © Chessmanz/Getty Image; Naslovna ilustracija: Christophe Brilhault

Ispravci publikacija nalaze se na internetu na: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.

© OECD 2022

Uporaba ovog djela, bilo u digitalnom ili tiskanom obliku, podliježe Uvjetima i odredbama koji se nalaze na https://www.oecd.org/termsandconditions.