1887

OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2018

Joining Forces to Leave No One Behind

Summary in Hebrew

Cover
לקריאת הגרסה האנגלית המלאה:
10.1787/dcr-2018-en

דוח 2018 על שיתוף פעולה למען פיתוח

מאחדים כוחות כדי שלא להשאיר איש מאחור

תקציר בעברית

בשנת 2015, אישרו המדינות החברות באו"ם את סדר היום לשנת 2030 לפיתוח בר קיימא ‑ סדר יום גלובלי לשינוי המשלב את עמודי התווך של הפיתוח הכלכלי, החברתי והסביבתי בתוך 17 יעדי פיתוח בר קיימא (SDGs) שיש ביניהם תלות הדדית סבוכה. במרכז סדר היום לשנת 2030 ישנה התחייבות להשיג את היעדים עבור כולם, מבלי להשאיר איש מאחור, ותוך מאמץ להגיע תחילה למי שהכי רחוקים מאחור. דוח שיתוף הפעולה למען פיתוח לשנת 2018 מפרט את משמעותה של התחייבות זו תוך התמקדות ספציפית על תפקידם הייחודי וערכם המוסף של שיתוף פעולה למען פיתוח וסיוע רשמי לפיתוח (ODA). דוח זה מגיב על דרישות של חברי וועדת OECD לסיוע לפיתוח שביקשו בהירות רבה יותר על הדרך להיענות להתחייבות.

בקונטקסט גלובלי של עלייה באי‑שוויון בהכנסות ובעושר בין ובתוך מדינות, לצד זעזועים תכופים בנושא אקלים, איום מרחף על הישגי פיתוח שהושגו בקושי רב. סיכונים נראים יותר לעין ודחופים יותר המאיימים על הפיתוח ועל הסביבה לוחצים על ממשלות, על הקהילה הבינלאומית ועל השותפים לפיתוח, על מנת שיגיבו ויתאימו. הם ניצבים מול צורך ברור לחדש אסטרטגיות והשקעות למיגור העוני, לרסן את האי‑שוויונים, ולהתמודד עם הגורמים המאיימים על הפיתוח בר‑קיימא, שיש להם השלכות גלובליות.

ובכן, מה המשמעות המעשית של ההתחייבות לא להשאיר איש מאחור? מתוך הכרה בכך שאין תשובה אחת יחידה לשאלה זו ושכל אחת מהמדינות החברות באו"ם אחראית לספק את סדר היום לשנת 2030 ואת היעדים לפיתוח בר‑קיימא לכולם, דוח זה מציג מבט כוללני. הדוח עושה שימוש בראיות, בנתונים ובניתוחים העדכניים ביותר של מגוון מומחים ממשלתיים, אקדמיים ולא‑ממשלתיים ושל קובעי מדיניות שעוסקים במשמעות של להישאר מאחור ובאסטרטגיות שעובדות. הוא גם בוחן בצורה רעננה וביקורתית את המוכנות ואת היכולת לשיתוף פעולה למען פיתוח ואת הסיוע הרשמי לפיתוח כדי לתמוך במדינות המתפתחות ובקהילות על מנת להשיג את היעדים ברי‑קיימא עבור כולם.

ברור שההתחייבות לא להשאיר איש מאחור כרוכה בשינוי מהותי בנרטיב של פיתוח בר‑קיימא בכל המדינות ‑ באמצעות פיתוח כולל, שוויוני ובר‑קיימא במדינות המתפתחות, לשקול ולכלול את האנשים שלרוב מסיבות פוליטיות, חברתיות, כלכליות, סביבתיות, תרבותיות ומבניות מצטלבות אינם נהנים מהקדמה. פרקים וחקרי מקרה מבנין, אינדונזיה, קניה, אמריקה הלטינית ומערב אפריקה מראים שקווי מדיניות בנושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים כוללניים יותר, שמגובים בנתונים ובראיות הנכונים, יכולים לעשות הבדל אמיתי ולסייע בהשגת פיתוח שוויוני ובר‑קיימה.

חלק 1 של הדוח מציג ראיות למדוע חשוב שלא להשאיר איש מאחור לצד נתונים וניתוחים העוסקים במשמעות של להישאר מאחור. הפרקים מתמקדים בשמונה סוגיות קריטיות שחשוב להתמודד איתן כדי להשיג יעדים ברי‑קיימא לכולם: למגר את העוני הקיצוני במדינות הנזקקות ביותר; להתמודד עם העלייה באי‑שוויון בהכנסות; לטפל בשבריריות; לאפשר משילות כוללנית; חובה לפעול בנושא אקלים; להתקדם לעבר שוויון מגדרי והעצמה כלכלית נשית; לכלול את 1.2 מיליארד צעירים בעולם; ולוודא שאנשים עם מוגבלויות לא יישארו עוד מאחור.

חלק 2 חוקר איך לא משאירים איש מאחור בפועל. הפרקים שופכים אור על ההשלכה שיכולה להיות לקווי מדיניות, תקציבים ופרוגרמות משולבים יותר בין מגזרים שונים ובין רמות ממשל להגיע לפגיעים ביותר. השגת יעדי פיתוח בר‑קיימא עבור כולם מסתמכת על נתונים ואבחונים שכוללים את כולם ומפורקים לגורמים כגון הכנסה, מין ומגדר, גאוגרפיה, גיל ומוגבלות. הלשכות המרכזיות לסטטיסטיקה בארצות השונות טרם פיתחו את היכולות הנתונים האלה. על מנת שהחברה האזרחית תוכל להעמיק את תפקידה בייצוג האנשים שבשוליים, חשוב מאד להבטיח את הסביבה המאפשרת הנכונה. כוחות מקומיים אחרים שאותם יש לכלול הם מיקרו חברות וחברות קטנות ובינוניות. חברות אלה יכולות למלא תפקיד גדול יותר אם תהיה להן גישה מספקת למימון בר‑השגה. זהו אחד התחומי שבהם שיתוף פעולה למען פיתוח יכול לתרום.

חלק 3, המתבסס על תשובות של חברי DAC לסקר על קווי המדינויות והגישות שלהם, דן בדרכים לקדם פיתוח קווי מדינויות בנושא שיתוף פעולה למען פיתוח, מימון ותכנון שיתאימו למטרה שלא להשאיר איש מאחור. חלקו האחרון של הדוח (חלק ארבע) מכיל את פרופילי הסיוע האישיים של כל חברי DAC וכן של 13 ספקים אחרים המדווחים ל‑OECD באופן מפורט דיו, וכספי פיתוח פרטיים משתי קרנות. חלק זה גם כולל אומדנים על מימון פיתוח ל‑10 מדינות שכיום אינן מדווחות ל‑OECD.

דוח 2018 על שיתוף הפעולה למען פיתוח: איחוד כוחות כדי לא להשאיר איש מאחור מסביר את תפקידו הייחודי של פיתוח למען שיתוף פעולה בתמיכה במדינות ובקהילה הגלובלית על מנת שישיגו את סדר היום לשנת 2030. ואולם, כדי לקיים את ההבטחה הקולקטיבית של השגת יעדי פיתוח בר‑קיימא עבור כולם, מבלי להשאיר איש מאחור, ותוך הגעה תחילה לאחרונים, לא יהיה די בשיתוף פעולה למען פיתוח במתכונת הרגילה. הספקים נדרשים לעשות מאמצים מחושבים, שיטתיים ומתואמים חדשים כדי להתאים את הנרטיבים שלהם, את שיטות הניהול ואת המימון על מנת למקסם את ההשפעה האינדיבידואלית והקולקטיבית. דוח זה קורא לספקים לעדכן את מסגרות שיתוף הפעולה לפיתוח בשלוש דרכים:

  • נרטיב חדש שמסביר את היתרונות ההדדיים הטמונים בלא להשאיר איש מאחור עבור כולם;
  • שילוב מכוון של היעד של פיתוח כולל, שוויוני ובר‑קיימא באמצעות תיקי שיתוף פעולה למען פיתוח, וגיוס למשימה של גורמי שינוי, חדשנות ונתונים;
  • שימוש והקצאה חכמים יותר של ODA כחלק אינטגרלי מהמאמצים הנרחבים יותר להגדיל את נפח המימון כדי להשיג את יעדי הפיתוח בר‑קיימא לכולם.

© OECD

תקציר זה אינו מהווה תרגום רשמי של ה-OECD.

שעתוק תקציר זה מותר בכפוף לאזכור זכות היוצרים של ה-OECD וכותרת הפרסום המקורי.

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2018), Development Co-operation Report 2018: Joining Forces to Leave No One Behind, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2018-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error