Popis kratica i pokrata

Čl.

članak

KZ

Kazneni zakon

ZOPO

Zakon o korporativnoj odgovornosti (Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela)

ZKP

Zakon o kaznenom postupku

EU

Europska unija

EUR

Euro

HRK

hrvatska kuna

UPP

uzajamna pravna pomoć

ZUPPKS

Zakon o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

OECD

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

PNUSKOK

Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

SME

mikro, mala ili srednja poduzeća

DP

poduzeće u državnom vlasništvu

USKOK

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Extracts from publications may be subject to additional disclaimers, which are set out in the complete version of the publication, available at the link provided.

© OECD 2022

Uporaba ovog djela, bilo u digitalnom ili tiskanom obliku, podliježe Uvjetima i odredbama koji se nalaze na https://www.oecd.org/termsandconditions.