Annex D. Survey questionnaire in Kyrgyz

Респондент тууралуу негизги маалымат

 1. 1. Респонденттин жынысы:

  1. 1. Эркек

  2. 2. Аял

 2. 2. Респонденттин жаш курагы (Жазыныз: _________________жаш)

  1. 1. 18-20

  2. 2. 21-25

  3. 3. 26-35

  4. 4. 36-45

  5. 5. 46-55

  6. 6. 56-64

  7. 7. 65 жана андан улуу

 3. 3. Сиздин билимиңиз?

 1. 4. Сиздин үй-бүлөлүк статусуңуз кандай?

  1. 1. Жалгыз бой, балдары жок

  2. 2. Жалгыз бой, балдары бар

  3. 3. Үйлөнгөн/турмушка чыккан, балдары жок

  4. 4. Үйлөнгөн/турмушка чыккан, балдары бар

 2. 5. Сиздин үй-бүлөңүздүн орточо айлык кирешеси кандай (сом менен эсептегенде)? бүт кирешени эске алыңыз, айлык акы, пенсия, пособиелерди кошо эсептегенде. инт.: q5 карточканы көрсөтүңүз

 1. 6. Сизди кошо эсептегенде, үй-чарбанызда канча адам жашайт? __/ __/(числосун жазыңыз)___________________

 2. 7. Азыркы учурда сиз иштейсизби?

 1. 8. Эгерде сиз иштебесеңиз, сиздин статусуңуз кандай?

Эгерде q8-суроосуна жооп берсе, q12 өтүңүз!

 1. 9. Сиз кайсы сектордо иштейсиз – менчик, мамлекеттик же мамлекеттик эмес уюм (НПО)?

 1. 10. Сиздин азыркы жумушуңуз/ кызматыңыз кандай?

 1. 11. Экономикалык активдүүлүктүн кайсы түрү Сиздин ишмердүүлүгүңүздүн чөйрөсүн баарынан жакшы көрсөтөт? (Бир жооп)

  1. 1. Өсүмдүк өстүрүүчүлүк (мис., пахта, тамеки, арпа, кант кызылчасы, беде уруктары, үрөндүк картошка)

  2. 2. Жемиштер жана жашылчалар (мис., помидор, бадыраң, томат-черри, жемиштер, алча, жаш буурчактар, дары чөптөр)

  3. 3. Мал чарбачылык (мис.,ири мүйүздүү малдарды багуу, эчкилер жана кой чарбачылыгы)

  4. 4. Куштун этин жана жумуртка өндүрүү

  5. 5. Багбанчылык

  6. 6. Айыл чарба продуктыларын кайра иштетүү

  7. 7. Текстиль

  8. 8. Майда машине куруу

  9. 9. Өнөр жайдын кайра иштетүүчү башка түрлөрү

  10. 10. Тоо кен казуу өнөр жайы жана кен казууларды иштеп чыгуу

  11. 11. Соода, транспорт, сактоо жана дүң соода

  12. 12. Чекене соода

  13. 13. Коммуналдык чөйрө (мисалга, энергия, суу, жылытуу)

  14. 14. Каржы жана камсыздандыруу

  15. 15. Кызмат көрсөтүүнүн башка тармактары

  16. 16. Мамлекеттик кызматкер же муниципалдык жумушчу (мис., айыл өкмөтү)

  17. 17. Илимий изилдөөлөр

  18. 18. Аскер кызматы

  19. 19. Жумушсуздук

  20. 20. Жооп жок

 2. 12. Калк жашаган жердеги элдин саны:

  1. 1. 1 миллион жана андан көп жашоочу

  2. 2. 500 000-999 9999 жашоочу

  3. 3. 100 000-499 999 жашоочу

  4. 4. 50 000-99 999 жашоочу

  5. 5. 10 000-49 999 жашоочу

  6. 6. 2 000-9 999 жашоочу

  7. 7. 2000ден аз жашоочу

 3. 13. Респондент ... жашайт (РЕСПОНДЕНТ ЖАШАГАН ОБЛАСТТЫ, БЕЛГИЛЕП КОЮҢУЗ)

Негизги тема боюнча суроолор

 1. 14. Сиздин банкта эсебиңиз барбы?

 1. 15. Сиз мобилдик банкингди колдоносузбу?

 1. 16. Акыркы 5 жылда сиз кандай максатта болсо да, банктан же банктык эмес каржылык-кредиттик уюмдардан (микро кредиттик компаниялар, микро кредиттик агенттиктер, микро финансылык уюмдар, кредиттик союздар) кредит же финансылык продуктынын башка бир формасын алдыңыз беле? (Сураныч, «а»дан «с»га чейинки колонкалардын ар биринен номерди тегеректеп коюңуз).

 1. 17. Эгерде 16-суроого сиздин жообуңуз «ООБА»болсо, Сиз канча суммадагы акча алдыңыз эле? (Эгерде Сиз бир нече кредиттерди же башка финансылык продуктыларды алган болсоңуз, анда кредиттин/продуктынын орточо суммасын аныктаңыз) (Бир жооп) Эгерде 16-суроого сиздин жообуңуз «ЖОК»болсо, анда 19-суроого өтүңүз.

  1. 1. АКШ 500 долларга чейин ( 35 000 сомго чейин)

  2. 2. АКШ 501 -1000 доллары (35 001-70 000 сом)

  3. 3. АКШ 1 001 - 2 000 доллары (70 001 - 140 000 сом)

  4. 4. АКШ 2 001 - 5 000 доллары (140 001 - 350 000 сом)

  5. 5. АКШ 5 001 - 10 000 доллары (350 001 - 700 000 сом)

  6. 6. АКШ 10 001 - 50 000 доллары (700 001 - 3 500 000 сом)

  7. 7. АКШ 50 000 долларынан көп (3 500 000 сомдон көп)

  8. 8. Билбейм

  9. 9. Жооп жок

 2. 18. Эгерде 16-суроого сиздин жообуңуз «ООБА»болсо, акча алууда сиздин негизги максатыңыз (максаттарыңыз) эмне болгон? (Бир нече варианттын болушу мүмкүн)

  1. 1. Жеке (ипотека / турак жай)

  2. 2. Жеке (башка максаттар)

  3. 3. Бизнес (Негизги капиталга инвестициялар, мисалы, машиналар, объектилер, имараттар ж.б.)

  4. 4. Бизнес (уруктар, эмгек акы төлөө, продукция үчүн чийки заттар ж.б. сыяктуу операциялык чыгымдар.)

  5. 5. Карыздарды кайтаруу

  6. 6. Билбейм

  7. 7. Жооп жок

 3. 19. Эгерде 16-суроого сиздин жообуңуз «ЖОК» болсо, анын негизги себеби (себептери) кандай? (Бир нече варианттын болушу мүмкүн)

  1. 1. Сиздин банктык эсебиңиз жок.

  2. 2. Сиздин банктык кызматтарды пайдалануу жана анын жолдорун түшүнүүгө кыйынчылыктарыңыз бар.

  3. 3. Кредит боюнча пайызы өтө жогору

  4. 4. Кредиттин мөөнөтү өтө эле кыска

  5. 5. Карыздарды жабуу графиги анча ыңгайлуу эмес

  6. 6. Сиздин күрөөгө коюуга каражатыңыз жетишсиз

  7. 7. Жакшы чечим кабыл алуу үчүн финансылык продуктылар жөнүндө жетиштүү маалыматыңыз жок

  8. 8. Бул каражаттарды пайдаланууга татыктуу болгон ишкердүүлүктүн түрү боюнча сизде жетиштүү маалымат жок

  9. 9. Ак ниеттүүлүккө байланышкан, жемкорук же пара алуу сыяктуу проблемалардан корком.

  10. 10. Бардык башка себептер (сураныч, тактаңыз)______________________

  11. 11. Билбейм

  12. 12. Жооп жок

 4. 20. [Эгерде 16-суроого сиздин жообуңуз «ООБА» болсо, анда бул суроого жооп бериңиз]. Акыркы 5 жылда сиз банктан же банктык эмес институттан төмөндөгү ишмердүүлүктүн бир түрү үчүн жабдууларды алууга кредиттерди же финансылык продуктынын башка бир формасын алдыңыз беле? (Бир нече жооптун болушу мүмкүн)

 1. 21. Эгерде 20-суроого Сиздин жообуңуз «ООБА» болсо, Сиз канча суммадагы акча алдыңыз эле? (Эгерде Сиз бир нече кредиттерди же башка финансылык продуктыларды алган болсоңуз, анда кредиттин/продуктынын орточо суммасын аныктаңыз) (Бир жооп)

  1. 1. АКШ 500 долларга чейин ( 35 000 сомго чейин)

  2. 2. АКШ 501 -1000 доллары (35 001-70 000 сом)

  3. 3. АКШ 1 001 - 2 000 доллары (70 001 - 140 000 сом)

  4. 4. АКШ 2 001 - 5 000 доллары (140 001 - 350 000 сом)

  5. 5. АКШ 5 001 - 10 000 доллары (350 001 - 700 000 сом)

  6. 6. АКШ 10 001 - 50 000 доллары (700 001 - 3 500 000 сом)

  7. 7. АКШ 50 000 долларынан көп (3 500 000 сомдон көп)

  8. 8. Билбейм

  9. 9. Жооп жок

 2. 22. Эгерде 20-суроого Сиздин жообуңуз «ООБА» болсо, «а»дан «с»га чейинки колонкалардын ар биринен номерди тегеректеп коюңуз. (Сураныч, Эгерде Сиз бир нече жолу кредиттерди алган болсоңуз, Сиз жогоруда тандаган бардык варианттарды кошуңуз)

 1. 23. Эгерде 20-суроого Сиздин жообуңуз «ООБА» болсо, айтыңызчы, Сиз алган финансылык продуктыларга жана аны коштогон кызмат көрсөтүүлөргө негизинен ыраазысызбы? (Бир жооп)

  1. 1. Ооба

  2. 2. Жок (сураныч, себебин тактаңыз: ____________________)

 2. 24. Келечекте, төмөндөгү аталган ишмердүүлүктүн кайсы түрүн болсо да каржылоо үчүн кандайдыр бир финансылык продукт алуу (мис., кредиттер) Сиз үчүн кызыктуу болот беле? Эгерде Сизге төмөндө аталган ишмердүүлүктүн түрлөрүнүн бири да Сизге кызыксыз болсо, 27-суроого өтүңүз. (Бир нече варианттар болушу мүмкүн)

 1. 25. Эгерде 24-суроого Сиздин жообуңуз «ООБА» болсо, сиз кызыккан кредиттердин/продуктынын орточо суммасы канча болот эле? (Эгерде Сиз бир нече кредит же башка финансылык продуктыларды алгыңыз келсе да, сураныч, орточо 1 кредитке карата суммасын аныктаңыз) (Бир жооп)

  1. 1. АКШ 500 долларга чейин ( 35 000 сомго чейин)

  2. 2. АКШ 501 -1000 доллары (35 001-70 000 сом)

  3. 3. АКШ 1 001 - 2 000 доллары (70 001 - 140 000 сом)

  4. 4. АКШ 2 001 - 5 000 доллары (140 001 - 350 000 сом)

  5. 5. АКШ 5 001 - 10 000 доллары (350 001 - 700 000 сом)

  6. 6. АКШ 10 001 - 50 000 доллары (700 001 - 3 500 000 сом)

  7. 7. АКШ 50 000 долларынан көп (3 500 000 сомдон көп)

  8. 8. Билбейм

  9. 9. Жооп жок

 2. 26. Эгерде 24-суроого Сиздин жообуңуз «ООБА» болсо, эгерде сиз чынында эле мындай кредитти/финансылык продуктыны алууну чечсеңиз, сиз кандай тоскоолдуктарга туш болмокмун деп ойлойсуз? (Бир нече варианттар болушу мүмкүн)

  1. 1. Сиздин банктык эсебиңиз жок.

  2. 2. Сизде банктык кызматтарды пайдалануу жана анын жолдорун түшүнүүгө кыйынчылыктарыңыз бар.

  3. 3. Кредит боюнча пайызы өтө жогору

  4. 4. Кредиттин мөөнөтү өтө эле кыска

  5. 5. Карыздарды жабуу графиги анча ыңгайлуу эмес

  6. 6. Сиздин күрөөгө коюуга каражатыңыз жетишсиз

  7. 7. Жакшы чечим кабыл алуу үчүн финансылык продуктылар жөнүндө жетиштүү маалыматыңыз жок

  8. 8. Бул каражаттарды пайдаланууга татыктуу болгон ишкердүүлүктүн түрү боюнча сизде жетиштүү маалымат жок

  9. 9. Ак ниеттүүлүккө байланышкан, жемкорук же пара алуу сыяктуу проблемалардан корком.

  10. 10. Бардык башка себептер (сураныч, тактаңыз)______________________

  11. 11. Билбейм

  12. 12. Жооп жок

ИНТ: Сураныч, 28-суроого өтүңүз.

 1. 27. Эгерде 24-суроого Сиздин жообуңуз «ЖОК» болсо, Сиз эмне үчүн кредитке/финансылык продуктылар сыяктууларга кызыкпайсыз? (Бир нече варианттар болушу мүмкүн)

  1. 1. Сиз өзүңүздүн менчик каражаттарыңызды пайдаланасыз (мисалга, чогулткан акча) жана ал жетиштүү, ошондуктан кредиттерди албайсыз

  2. 2. Чечимдерди кабыл алуу үчүн сиздин мындай кредиттер же финансылык продуктылар жөнүндө жетиштүү маалыматыңыз жок.

  3. 3. Сиз мындай кредиттер же финансылык продуктылар Сиз үчүн абдан кымбатка турат деп ойлойсуз.

  4. 4. Бул каражаттарды пайдалануу үчүн ишмердүүлүктүн түрлөрү жөнүндө Сиздин жетиштүү маалыматыңыз жок

  5. 5. Ишмердүүлүктүн мындай түрлөрү үчүн зарыл болгон жабдуулар өтө эле кымбат көрүнөт же болбосо, Кыргызстандын рыногунда бул мүмкүн эмес

  6. 6. 24-суроодо аталган кандайдыр бир иш аракеттерди жасоого Сизди кызыктыруу үчүн экологиялык нормалар кыйла катаал, Сиздин эч кандай финансылык зарылдыгыңыз жок.

  7. 7. Сиздин башка артыкчылыктарыңыз бар жана 24-суроодо көрсөтүлгөн иш-аракеттерге Сиз өзүңүздүн кредитиңизди колдоно албайсыз.

  8. 8. Сиз айлана-чөйрөнү коргоого же биринчи кезекте туруктуу өнүгүүгө кызыкпайсыз

  9. 9. Башка себептер (Сураныч, көрсөтүңүз.)_________________________

 2. 28. 24-суроодо аталган кандайдыр бир иш-аракеттер үчүн финансылык продуктыларды пайдаланууну караштыруу үчүн Сиз колдоонун кандай түрүн алгыңыз келет? (Сураныч, Сиз үчүн баарынан маанилүү болгон үчөөнү тандаңыз)

  1. 1. Пайыздык ставканы төмөндөтүү боюнча колдоо

  2. 2. Кредиттин мөөнөтүнүн кыйла узактыгы

  3. 3. Жеңилдик берүү мезгилин белгилөө

  4. 4. Күрөө менен камсыз кылуу талаптарын аткаруу үчүн колдоо

  5. 5. Мүмкүн болгон финансылык продуктылар жөнүндөгү мындан аркы маалыматтар

  6. 6. Каржылоо мүмкүн болгон техникалык чечимдер жөнүндө мындан аркы маалыматтар

  7. 7. Кыйла катаал экологиялык нормалар

  8. 8. Колдоонун башка түрү (Сураныч, тактаңыз)______________________________

Бул форманы толтурууга кошкон Сиздин жардамыңыз үчүн Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздин эмне деп ойлогонуңуз жана Сиздин кандай муктаждыктарыңызды билүү биз үчүн маанилүү. Бул форма толугу менен жашыруун.

Эгерде сиздин пикириңиз же комментарийлериңиз болсо, аны төмөн жакка жазыңыз.

Metadata, Legal and Rights

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Extracts from publications may be subject to additional disclaimers, which are set out in the complete version of the publication, available at the link provided.

© OECD 2021

The use of this work, whether digital or print, is governed by the Terms and Conditions to be found at http://www.oecd.org/termsandconditions.