Predgovor

U globaliziranom gospodarstvu, napori zemalja u borbi protiv podmićivanja u međunarodnom poslovanju sve su važniji za održavanje jednakih uvjeta i osiguranje integriteta međunarodnih tržišta. Ovo izvješće ocjenjuje hrvatski pravni i politički okvir za borbu protiv transnacionalnog podmićivanja na temelju kriterija koji se primjenjuju na zemlje koje traže pristupanje Konvenciji OECD-a o borbi protiv podmićivanja stranih javnih dužnosnika u međunarodnim poslovnim transakcijama.

Izvješće analizira hrvatsko kazneno zakonodavstvo i sankcije koje se primjenjuju na fizičke i pravne osobe koje počine kazneno djelo podmićivanja. U njemu se ispituju rezultati Hrvatske u istrazi i procesuiranju korupcijskih kaznenih djela te cjelokupni okvir provedbe zakona. Uz to se ispituju i pravila o međunarodnoj suradnji (uzajamna pravna pomoć i izručenje), kao i porezno nepriznavanje odbitka mita. Za svako područje analize izvješće identificira područja za unaprjeđenje i daje preporuke.

Izvješće je izrađeno na zahtjev hrvatskih vlasti u sklopu projekta koji je financijski podržala Opća uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM), a provodi se uz aktivnu potporu Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Extracts from publications may be subject to additional disclaimers, which are set out in the complete version of the publication, available at the link provided.

© OECD 2022

Uporaba ovog djela, bilo u digitalnom ili tiskanom obliku, podliježe Uvjetima i odredbama koji se nalaze na https://www.oecd.org/termsandconditions.