1887

Promovarea competențelor digitale de afaceri în Republica Moldova

image of Promovarea competențelor digitale de afaceri în Republica Moldova

Republica Moldova (în continuare Moldova) a transformat digitalizarea intr o politică prioritară. Această țară pregătește, în prezent, Strategia de transformare digitală 2023 2030, care va scoate în evidență alfabetizarea digitală, precum și competențele digitale de business, în vederea îmbunătățirii competitivității din sectorul privat. Digitalizarea a adus deja beneficii semnificative Moldovei, unde TIC a fost unul dintre cele mai dinamice sectoare din ultimii ani; însă companiile moldovenești din sectoarele non IT rămân la începutul procesului de digitalizare. Deficitul de competențe reprezintă o barieră majoră în această privință, afectând în special IMM urile care întâmpinămai multe dificultăți în atragerea și păstrarea angajaților competenți, precum și în instruirea și reîmprospătarea cunoștințelor în cadrul forței sale de muncă.Pornind de la activitățile anterioare ale OCDE privind politicile de digitalizare, OCDE a oferit îndrumare Moldovei, în decursul anului 2022, privind modul în care să construiască un ecosistem benefic și să stabilească politicile adecvate pentru a realiza noi progrese în ceea ce privește dezvoltarea și dobândirea competențelor digitale de business în rândul IMM urilor. Acest raport reprezintă un sumar al acelor probleme, luând în considerare 1) cadrul politic și instituțional; 2) instrumentele de evaluare și anticipare a competențelor; și 3) suportul specific IMM urilor, pentru dezvoltarea competențelor digitale.

Romanian Also available in: English

Cuvânt înainte

Guvernul Republicii Moldova a depus eforturi semnificative de politică în ultimii ani pentru a promova dezvoltarea sectorului privat, inclusiv creșterea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). OCDE a sprijinit această activitate prin proiecte succesive privind politicile adresate IMM-urilor, desfășurate în strânsă cooperare cu Ministerul Economiei și alte părți interesate publice și private implicate.

Romanian Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error