Frascati vadovas 2015

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo bei teikimo rekomendacijos

Lithuanian English, French, Polish, Korean, German