1887

Digitalizācija Latvijā

image of Digitalizācija Latvijā

Digitalizācija Latvijā analizē jaunākās attīstības tendences Latvijas digitālajā ekonomikā, pārskata ar digitalizāciju saistītās politikas un sniedz ieteikumus par politikas saskaņotības palielināšanu šajā jomā, pamatojoties uz ESAO Going Digital integrētās politikas struktūru.

Pārskatā tiek izmantots stratēģiska perspektīva, lai izpētītu trīs alternatīvus nākotnes scenārijus, kas var izveidoties globālās ekonomikas un sabiedrības digitālās transformācijas rezultātā. Tajā tiek pētīta arī sakaru tīklu un pakalpojumu pieejamība Latvijā, kā arī saistītās politikas un regulējumi. Turklāt pārskatā tiek aplūkotas fi zisku personu, uzņēmumu un valdības tendences digitālās tehnoloģijas izmantošanas jomā, kā arī izpētītas politikas, lai sekmētu izplatīšanu. Visbeidzot pārskatā tiek analizētas digitalizācijas radītās iespējas un izaicinājumi galvenajās jomās, sākot ar inovācijām un prasmēm un beidzot ar digitālo drošību un datu pārvaldību, kā arī novērtētas politikas reakcijas uz šīm pārmaiņām Latvijā.

Šī publikācija ir Going Digital in Latvia tulkojums, kas ir daļa no OECD Reviews of Digital Transformation sērijas, kas publicēts tikai angļu valodā.

Latvian Also available in: English

Digitālās transformācijas politikas: Rekomendācijas valdības kopējai pieejai

Šā Pārskata iepriekšējās nodaļās ir analizēti pēdējie notikumi vairākās politikas jomās saistībā ar digitalizāciju Latvijā. Analīzes rezultāts ir veiktspējas novērtējums un politikas rekomendāciju kopums katrai jomai. Šajā iedaļā šīs rekomendācijas ir aplūkotas un kartētas digitalizācijas integrētās politikas satvara, kas aprakstīts 1. nodaļā un apkopots , kontekstā.

Latvian Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error