1887

Bilplejeprodukter

Nordisk tilsynsprojekt 2006–2007

image of Bilplejeprodukter

Tilsynsmyndighederne på kemikalie-området i de nordiske lande har gennemført et fælles tilsynsprojekt for bilplejeprodukter. Hovedformålet med projektet har været at kontrollere om importører og producenter af bilpleje-produkter i Norden, har tilstrækkeligt kendskab til kemikaliereglerne og om de markedsførte produkter er korrekt klassificeret og mærket. Rapporten beskriver relevant lov-givning vedrørende sundheds- og miljøfarer for kemiske produkter samt tolkning af hvilke produkter der anses som omfattet af EU´s forordning om vaske- og rengøringsmidler. Forord-ningen trådte i kraft i marts 2004 og foreskriver bl.a. særlige krav til dekla-rering af vaske- og rengøringsmidler. Resultaterne fra inspektionerne er opsummeret for hvert enkelt land.

Danish

.

Sammenfatning og konklusioner

Tilsynsmyndighederne har i de nordiske lande gennemført et fælles tilsynsprojekt for kontrol af bilplejeprodukter. Inspektørerne har kontrolleret om produkterne blev markedsført i overensstemmelse med EU- harmoniseret lovgivning på følgende områder

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error