1887

Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden

image of Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden

Fiskeoppdrett i Norden omfavner mange ulike marine- og ferskvannsarter og representerer et betydelig årlig produksjonskvantum i forhold til total produksjon i Europa. Målet med denne rapporten er å anbefale beste tilgjengelige teknikker (BAT) som reduserer forbruk av vann og energi, belastningen fra fôr og fekalier, og forbruk av medisiner og kjemikalier i havbasert og landbasert fiskeoppdrett. Rapporten presenterer en oversikt over de prosesser som er tilgjengelig i fiskeoppdretts- industrien. Foruten en statistisk oversikt over produksjonstall m.m. innenfor oppdrettsindustrien, inneholder rapporten beskrivelser av teknikker som kan betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker) for å redusere forbruk av ressurser og miljøpåvirkninger fra landbasert og havbasert oppdrett. Rapporten henvender seg spesielt til oppdrettsindustrien og til miljømyndighetene i de nordiske landene. Den ble finanisert av Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for Produkter og Avfall gennem den nordiske BAT-gruppen.

Norwegian

.

Utfyllende beskrivelse av teknikker som er beskrevet i de landbaserte referanseanleggene

Landbaserte klekkeri og settefiskanlegg for ferskvannsfisk er ofte lokalisert slik at inntaksvannet renner passivt inn i anlegget. Imidlertid har også noen anlegg behov for å pumpe vannet inn. Dette gjelder anlegg som har inntak av grunnvann eller er lokalisert over vannspeilet. Landbaserte matfiskanlegg som pumper inn sjø eller ferskvann er avhengig av kostnadseffektive pumper, da løftehøyden av vannet i slike anlegg ofte er høy.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error