1887

Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden

image of Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden

Fiskeoppdrett i Norden omfavner mange ulike marine- og ferskvannsarter og representerer et betydelig årlig produksjonskvantum i forhold til total produksjon i Europa. Målet med denne rapporten er å anbefale beste tilgjengelige teknikker (BAT) som reduserer forbruk av vann og energi, belastningen fra fôr og fekalier, og forbruk av medisiner og kjemikalier i havbasert og landbasert fiskeoppdrett. Rapporten presenterer en oversikt over de prosesser som er tilgjengelig i fiskeoppdretts- industrien. Foruten en statistisk oversikt over produksjonstall m.m. innenfor oppdrettsindustrien, inneholder rapporten beskrivelser av teknikker som kan betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker) for å redusere forbruk av ressurser og miljøpåvirkninger fra landbasert og havbasert oppdrett. Rapporten henvender seg spesielt til oppdrettsindustrien og til miljømyndighetene i de nordiske landene. Den ble finanisert av Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for Produkter og Avfall gennem den nordiske BAT-gruppen.

Norwegian

.

Sammendrag

Rapporten gjennomgår omfanget av landbasert og havbasert fiskeoppdrett i Norden og gir en beskrivelse av utslipp av fôrspill og fekalier, forbruk av vann, medisiner, kjemikalier og hva som genereres av avfall. Teknikker for å redusere forbruks- og utslippsnivå er gjennomgått og beskrevet. Teknikker som er presentert er allerede i bruk i noen anlegg (referanseanlegg i Vedlegg I, side 85). Forbruks- og utslippsnivå i disse anleggene er presentert med og uten beste tilgjengelige teknikker (BAT) for å fremheve oppnåelige nivå. Referanseanleggene vil i denne rapporten være BAT kandidater for sin anleggstype, men det presiseres at de utslipps- og forbruksnivå som teknikkene representerer, er avhengig av lokale kriterier som ikke er beskrevet i denne rapporten. En oversikt over BAT som kan anbefales implementert i landbaserte og havbaserte fiskeoppdrettsanlegg er presentert i kapitlene under.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error