1887

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012

image of Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Dette heftet består av artikler skrevet på basis av foredrag som ble holdt på Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 i Oslo. Gjennomføringen av konferansen og utgivelsen av dette heftet er gjort med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Overenskommelsen av den 1. juni 2012 om ändring av den nordiska arvskonventionen (in Swedish)

Det är naturligt att varje diskussion om ändringsbehov tar sikte på regleringarna och praxis i det egna landet. Vi frågar, “Hur påverkas jag och mina närmaste eller samhället i stort av den ena eller andra lösningen? Vilka behov bör en arvslagstiftning i början av det 21:a århundradet tillgodose?” För att få inspiration och perspektiv tittar vi gärna på andra länders motsvarande lösningar. Men redan för 100 år sedan insåg politikerna att företagsamma människor inte nödvändigtvis bor hela sitt liv i födelselandet utan gärna prövar sina förutsättningar, yrkesmässigt, ekonomiskt och privat, i ett annat land. Vi måste då kunna bestämma vilket lands lag som ska styra över boet och arvet efter den driftiga individen som flyttat utomlands. Vi måste även kunna bedöma i vilket land som behörigheten finns för myndigheter och anhöriga att vidta åtgärder angående kvarlåtenskapen. Därutöver måste vi kunna bedöma effekten i det egna landet av utomlands meddelade myndighetsbeslut, och tvärtom.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error