1887

Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene

Utviklingen i perioden 2000-2005 - metodebeskrivelser

image of Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene

Denne rapporten viser utviklingen i anslåtte bevilgninger til forskning og utviklingarbeid (FoU) over de nordiske landenes statsbudsjetter i perioden 2000-2005. Til sammen utgjorde disse 66 milliarder norske kroner (NOK) i 2005. I rapporten inngår også en beskrivelse av metodegrunnlaget for analysene i de enkelte landene. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle landene og bygger i stor grad på materiale innsamlet av NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Senter for innovasjonsstudier).

Norwegian

.

Innledning

Denne rapporten er en oppfølgingsstudie av rapporten om FoUbudsjettering i de nordiske landene. I sistnevnte rapport, som ble utgitt av Nordisk Ministerråd i 2003, ble sentrale elementer for FoU-bevilgningene i de nordiske landene belyst. Budsjetteringsmåter og prosesser for FoU i de nordiske landene ble gjennomgått og sammenstilt. Det ble også innhentet opplysninger om omfanget av FoU fra de institusjonene som står ansvarlig for de enkelte landenes statsbudsjettanalyser. Studien avdekket at de nordiske landene har utviklet seg ulikt de senere årene, og at ulike aspekter vedrørende den offentlige forskningsfinansieringen ikke ble dekket opp på samme måte i de nordiske statsbudsjettanalysene.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error