1887

Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene

Utviklingen i perioden 2000-2005 - metodebeskrivelser

image of Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene

Denne rapporten viser utviklingen i anslåtte bevilgninger til forskning og utviklingarbeid (FoU) over de nordiske landenes statsbudsjetter i perioden 2000-2005. Til sammen utgjorde disse 66 milliarder norske kroner (NOK) i 2005. I rapporten inngår også en beskrivelse av metodegrunnlaget for analysene i de enkelte landene. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle landene og bygger i stor grad på materiale innsamlet av NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Senter for innovasjonsstudier).

Norwegian

.

Beskrivelse av metodene i de enkelte landene

Udgangspunktet for det danske offentlige forskningsbudget er at levere valid, rettidig information om udviklingen i det offentliges bevillinger til forskning og udviklings-arbejde til alle aktører på den forskningspolitiske scene. I de første år, hvor denne opgørelse blev udarbejdet, blev den faktisk kaldt Informativt forskningsbudget! Det er således målet, at forskningsbudgettet kan være en aktiv del af den politiske beslutningsproces omkring prioriteringen af omfanget og arten af offentligt støttet forskning og udvikling i Danmark. Dette er til fulde nået; blandt andet spillede forskningsbudgettet en fremtrædende rolle i den seneste valgkamp i januar/februar 2005.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error