Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance

(Slovak version)

Tieto Odporúčania sú prvým medzinárodným nástrojom pre riešenie regulačnej politiky, riadenia a správy regulácie ako horizontálnej aktivity naprieč vládou. Stanovuje opatrenia, s pomocí ktorých môžu vlády implementovať alebo zlepšovať reformu regulácie.

Slovak Korean, Arabic, French, Portuguese, English, All