1887

Nordiska rättsliga myndigheter och det straffrättsliga samarbetet I EU

image of Nordiska rättsliga myndigheter och det straffrättsliga samarbetet I EU

Utgångspunkten i de nordiska länderna är att statlig myndighetsutövning skall följa grundläggande förvaltningsrättsliga principer. I det straffrättsliga samarbetet i EU har de nordiska länderna hävdat att också andra rättsliga myndigheter än domstolar kan användas i detta samarbete. Det har dock ofta visat sig vara svårt att få förståelse för denna hållning, något som kan ha sin grund i otillräcklig kunskap om de nordiska ländernas myndighetsstrukturer och tjänstemannatraditioner eller, i värsta fall, en bristande vilja att förstå och respektera att EU:s medlemsländer av historiska och andra orsaker har olika tillvägagångssätt när det gäller att trygga rättssäkerheten. I denna publikation beskrivs de övergripande principer som i Danmark, Finland, Sverige, Norge och Island gäller för de statliga myndigheternas verksamhet och tjänstemän. Texten har författats av hovrättslagmannen Hans Frennered, Göteborg, biträdd av jur. dr Ingrid Helmius, Uppsala, i samråd med tjänstemän vid övriga berörda länders justitiedepartement.

Swedish

.

Sammanfattning

De nordiska länderna utgör sedan länge en kulturell gemenskap. Likheten länderna emellan i fråga om samhälleliga värderingar och politisk kultur brukar ofta sammanfattas med begreppet den nordiska modellen. Men även om likheterna är många så finns också skillnader. En sådan rör förvaltningsmyndigheternas förhållande till regeringsmakten.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error