1887

Nordiska rättsliga myndigheter och det straffrättsliga samarbetet I EU

image of Nordiska rättsliga myndigheter och det straffrättsliga samarbetet I EU

Utgångspunkten i de nordiska länderna är att statlig myndighetsutövning skall följa grundläggande förvaltningsrättsliga principer. I det straffrättsliga samarbetet i EU har de nordiska länderna hävdat att också andra rättsliga myndigheter än domstolar kan användas i detta samarbete. Det har dock ofta visat sig vara svårt att få förståelse för denna hållning, något som kan ha sin grund i otillräcklig kunskap om de nordiska ländernas myndighetsstrukturer och tjänstemannatraditioner eller, i värsta fall, en bristande vilja att förstå och respektera att EU:s medlemsländer av historiska och andra orsaker har olika tillvägagångssätt när det gäller att trygga rättssäkerheten. I denna publikation beskrivs de övergripande principer som i Danmark, Finland, Sverige, Norge och Island gäller för de statliga myndigheternas verksamhet och tjänstemän. Texten har författats av hovrättslagmannen Hans Frennered, Göteborg, biträdd av jur. dr Ingrid Helmius, Uppsala, i samråd med tjänstemän vid övriga berörda länders justitiedepartement.

Swedish

.

Förteckning över aktuella rambeslut

Här redovisas så långt möjligt vilka myndigheter i Sverige, Finland och Danmark som är aktuella som behöriga myndigheter enligt rambeslut som har antagits eller som förväntas bli antagna inom den närmaste framtiden. För Norge synes utgångspunkten vara att det är det departement som ansvarar för det i rambeslutet ifrågavarande ämnesområdet - vanligen Justisdepartementet - som kommer att anges som behörig myndighet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error