1887

Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

image of Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Arbejdet med at fjerne grænsehindringer har i flere år været prioriteret højt i de nordiske lande. Man har løbende udarbejdet en række analyser og rapporter på området. På statsministrenes møde i Punkaharju i 2007 blev det besluttet, at man skulle gøre indsatsen for at fjerne grænsehindringer mere operativ ved at oprette et grænsehindringsforum. Samarbejdet på dette område skal – ud over at værne om medborgernes rettigheder – fremme den økonomiske vækst og styrke de nordiske landes konkurrenceevne.

Danish Finnish, English, Norwegian, Icelandic

.

Arbejdsmarkedsmæssige problemstillinger

Der kan ikke gennemføres erhvervspraktik i et andet nordisk land, eftersom den nationale arbejdsmarkedslovgivning primært er baseret på, at praktik gennemføres i hjemlandet. Et lignende problem eksisterer i forbindelse med retten til erhvervspraktik for personer fra andre nordiske lande.

Danish Icelandic, English, Finnish, Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error