1887

Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Säkerställande av att “Made in Sweden” alltid är det

image of Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Den svenska ekonomin är innovativ och rik på immateriella tillgångar, då en stor del av företagens värde finns i de immateriella tillgångarna. Den svenska industrin är global och beroende av export. Samtidigt är hotet från piratkopiering stort, och svenska företag är sårbara.

Denna rapport visar på piratkopieringens direkta ekonomiska effekter för svenska företag, konsumenter och samhälle. Rapporten belyser både importen av piratkopierade varor till Sverige och de immaterialrättsliga effekterna för svenska företag av den globala handeln med piratkopierade produkter.

Swedish Also available in: English

Förord

Sverige är en avancerad kunskapsbaserad ekonomi som producerar högt värderade produkter och tjänster och som drar stor nytta av immateriella rättigheter. Den svenska ekonomin är exportorienterad, globaliserad, och deltar aktivt i globala värdekedjor. Medan dessa är funktioner i en modern och dynamisk ekonomi, gör de också Sverige sårbart för de globala riskerna med förfalskning och pirattillverkning.

Swedish Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error