Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Säkerställande av att “Made in Sweden” alltid är det

Den svenska ekonomin är innovativ och rik på immateriella tillgångar, då en stor del av företagens värde finns i de immateriella tillgångarna. Den svenska industrin är global och beroende av export. Samtidigt är hotet från piratkopiering stort, och svenska företag är sårbara.

Denna rapport visar på piratkopieringens direkta ekonomiska effekter för svenska företag, konsumenter och samhälle. Rapporten belyser både importen av piratkopierade varor till Sverige och de immaterialrättsliga effekterna för svenska företag av den globala handeln med piratkopierade produkter.

10 May 2019 76 pages Swedish Also available in: English

https://doi.org/10.1787/c924a185-sv 9789264877863 (PDF) 9789264659780 (EPUB) 9789264576605 (HTML)

Author(s): OECD