1887

Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Säkerställande av att “Made in Sweden” alltid är det

image of Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Den svenska ekonomin är innovativ och rik på immateriella tillgångar, då en stor del av företagens värde finns i de immateriella tillgångarna. Den svenska industrin är global och beroende av export. Samtidigt är hotet från piratkopiering stort, och svenska företag är sårbara.

Denna rapport visar på piratkopieringens direkta ekonomiska effekter för svenska företag, konsumenter och samhälle. Rapporten belyser både importen av piratkopierade varor till Sverige och de immaterialrättsliga effekterna för svenska företag av den globala handeln med piratkopierade produkter.

Swedish Also available in: English

Import av förfalskade varor till Sverige

Innan du beräknar de ekonomiska konsekvenserna av importer av förfalskade och pirattillverkade varor i Sverige, består det första steget av att kvantifiera volymen och omfattningen av dessa importer till Sverige. Denna analys bygger på en databas över beslagtagna förfalskade och pirattillverkade varor som tillhandahållits av tullen (se ruta 1.1 i kapitel 1).

Swedish Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error