1887

Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Säkerställande av att “Made in Sweden” alltid är det

image of Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Den svenska ekonomin är innovativ och rik på immateriella tillgångar, då en stor del av företagens värde finns i de immateriella tillgångarna. Den svenska industrin är global och beroende av export. Samtidigt är hotet från piratkopiering stort, och svenska företag är sårbara.

Denna rapport visar på piratkopieringens direkta ekonomiska effekter för svenska företag, konsumenter och samhälle. Rapporten belyser både importen av piratkopierade varor till Sverige och de immaterialrättsliga effekterna för svenska företag av den globala handeln med piratkopierade produkter.

Swedish English

.

De ekonomiska ramar som avser förfalskning och pirattillverkning

Olaglig handel med förfalskade varor Förfalskade och pirattillverkade varor definieras som varor som medför intrång i varumärken, upphovsrätt, patent eller mönsterrätt. är ettlångvarigt problem som blir alltmer utbrett och som ökar i omfattning. Verksamheten har negativa effekter på berörda företags försäljning och vinster och medför samtidigt negativa effekter för olika staters och konsumenters intäkter, ekonomi, hälsa, säkerhet och säkerhetseffekter. Organiserade brottsliga grupper anses spela en allt viktigare roll i dessa verksamheter, och gynnas i väsentlig mån av mycket lönsamma förfalsknings- och pirattillverkningsverksamheter.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error