1887

Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Säkerställande av att “Made in Sweden” alltid är det

image of Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Den svenska ekonomin är innovativ och rik på immateriella tillgångar, då en stor del av företagens värde finns i de immateriella tillgångarna. Den svenska industrin är global och beroende av export. Samtidigt är hotet från piratkopiering stort, och svenska företag är sårbara.

Denna rapport visar på piratkopieringens direkta ekonomiska effekter för svenska företag, konsumenter och samhälle. Rapporten belyser både importen av piratkopierade varor till Sverige och de immaterialrättsliga effekterna för svenska företag av den globala handeln med piratkopierade produkter.

Swedish English

.

Sammanfattning

Denna rapport presenterar resultaten av den svenska studien om handel med förfalskade och pirattillverkade varor. Den ser på problemet i två perspektiv. Först analyseras omfattningen och produktsammansättningen av förfalskade och piratkopierade produkter som smugglas in i Sverige och effekten på konsumenter, industrier och den svenska staten. För det andra studeras omfattningen och effekterna av den globala handeln med förfalskade varor som gör intrång i rättigheterna för svenska immaterialrättsinnehavare .

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error