1887

Finansaftalelov

Perspektiver for Norden og EU

image of Finansaftalelov

I rapporten diskuteres – med udgangspunkt i erfaringerne med den norske finansaftalelov fra 1999 – behov og muligheder for en lignende finansaftalelovgivning i de øvrige nordiske lande samt fællesnordiske initiativer angående europæisk finansiel forbrugerbeskyttelseslovgivning. I første del af rapporten peges på fordele og ulemper ved sammenhængende sektorspecifik beskyttelseslovgivning bestående af forholdsvis præcise beskyttelsesregler sammenlignet med en retstilstand, hvor reglerne udelukkende eller i vidt omfang beror på generalklausuler/god skik regler og almen kontraktlige principper m.v., der på visse områder suppleres af fragmentarisk sektorspecifik lovgivning. Rapportens anden del angår den europæiske forbrugerbeskyttelse i banksektoren. På grundlag af en oversigtsmæssig gennemgang af den bestående EU- regulering og en kort omtale af de væsentligste EU-initiativer, der er under forberedelse på området, peges på forskellige spørgsmål angående fællesnordiske initiativer med henblik på påvirkning af den EU-retlige finansaftaleregulering i almindelighed og de verserende direktivforslag.

Danish

.

Udvikling og karakteristik af den retlige regulering

Indtil for relativt nylig afhang retsstillingen mellem bankerne og deres kunder stort set udelukkende af de almindelige kontraktretlige principper og regler, der generelt anvendes på en lang række, indbyrdes mere eller mindre afvigende, kontrakttyper. På bankområdet syntes retsudviklingen således længe at være nærmest immun over for de forbrugerbeskyttelsessynspunkter, som i 1970’erne førte til lovændringer på en række andre områder. Først et stykke ind i 1980’erne begyndte den almindelige forbrugerretlige udvikling at sætte sig spor i lovgivningen på bankområdet, se nærmere under 2.3.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error