1887

Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

image of Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

Rapporten framlägger en serie förslag till en nordisk strategi för multilaterala insatser i Östersjöregionen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de internationella finansiella institutionerna (IFIs). Relationerna till EU-kommissionen och till det stora antalet regionala organ behandlas också. Rekommendationerna innefattar förslag till en mera proaktiv och målinriktad nordisk roll i IFIs, förslag om vilka sakområden som bör prioriteras (miljö, transporter och forskning/utveckling/innovation) samt enskilda IFIs roller i regionen. Därutöver diskuteras tänkbara former för att förbättra samordningen mellan IFIs och samverkan med andra aktörer liksom specifika geografiska prioriteringar. Rapporten förordar att ett ministerbeslut om en förnyad strategi kombineras med en detaljerad uppföljning på såväl nationell som nordisk nivå.

Swedish

.

Samspel med andra aktörer

Vid en granskning av vad de nordiska regeringarna kan och bör göra för att bidra till effektivare IFI-insatser i Östersjöregionen och närområdet måste samspelet med ett stort antal andra organ eller intressenter ges uppmärksamhet. Åtskilliga har redan berörts, men det finns ytterligare betydelsefulla aktörer på övernationell, nationell och regional/lokal nivå. En del av dem har regeringarna visst inflytande över, medan andra är i stort sett oberoende såsom fristående nätverk eller frivilligorganisationer. En annan viktig samarbetspartner, som inte alltid ges tillräcklig uppmärksamhet, är den privata sektorn. I detta sammanhang är givetvis privata finansiella institutioner av särskilt intresse. IFIs långsiktiga mål är ju att bli överflödiga och ersättas av andra finansiärer, i första hand av privat karaktär. Denna utveckling är redan på gång, t.ex. genom pågående graduering från Världsbanken.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error