1887

Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

image of Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

Rapporten framlägger en serie förslag till en nordisk strategi för multilaterala insatser i Östersjöregionen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de internationella finansiella institutionerna (IFIs). Relationerna till EU-kommissionen och till det stora antalet regionala organ behandlas också. Rekommendationerna innefattar förslag till en mera proaktiv och målinriktad nordisk roll i IFIs, förslag om vilka sakområden som bör prioriteras (miljö, transporter och forskning/utveckling/innovation) samt enskilda IFIs roller i regionen. Därutöver diskuteras tänkbara former för att förbättra samordningen mellan IFIs och samverkan med andra aktörer liksom specifika geografiska prioriteringar. Rapporten förordar att ett ministerbeslut om en förnyad strategi kombineras med en detaljerad uppföljning på såväl nationell som nordisk nivå.

Swedish

.

Rekommendationer och förslag till strategi

Utredningens rekommendationer indelas, liksom framställningen i övrigt, i ett antal huvudkategorier. Den inledande gäller rekommendationer avsedda att stärka det nordiska inflytandet i IFIs genom ett fördjupat samarbete och ett mera proaktivt arbetssätt i dessa institutioner. Därefter följer förslag till samnordiskt agerande på olika sakområden i anknytning till olika IFIs verksamhet. Nästa kategori är rekommendationer avseende enskilda institutioner eller samarbetet mellan IFIs följt av förslag om samspel med andra aktörer samt om vissa geografiska prioriteringar inom den samlade regionen. Slutligen skisseras riktlinjer för den fortsatta behandlingen av förslagen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error