1887

Capital Market Review of Romania

Towards a National Strategy

image of Capital Market Review of Romania

This publication provides a comprehensive overview of capital markets in Romania, focusing on conditions for stock market listing, secondary stock market liquidity, growth markets, modalities for household savings, institutional investors and market-based debt financing. It underlines potential areas for reform and suggests policy actions that could help Romanian authorities improve the legal, regulatory and institutional framework for capital markets and ultimately prepare a national capital market strategy.

English

Principalele recomandări

Acest capitol conține un rezumat al recomandărilor furnizate in Raport. Recomandările sunt organizate pe cinci arii principale concentrate pe îmbunătățirea condițiilor pentru listarea pe piața de capital, creșterea lichidității pe piața secundară, susținerea dezvoltării și creșterii pieței IMM-urilor, promovarea economiilor în rândul gospodăriilor, creșterea rolului investitorilor instituționali si facilitarea finanțării pe termen lung prin mecanisme de piață. Capitolul conține și o foaie de parcurs cu indicarea posibilelor autorități responsabile pentru implementarea acestor recomandări , precum și un calendar estimativ de implementare. Un set de indicatori cheie privind piața de capital din România este de asemenea prevăzut.

Romanian Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error