Borba protiv transnacionalnog podmićivanja u Hrvatskoj

Procjena pravnog i političkog okvira

Ovo izvješće ocjenjuje hrvatski pravni i politički okvir za borbu protiv transnacionalnog podmićivanja na temelju kriterija koji se primjenjuju na zemlje koje traže pristup Konvenciji OECD-a o borbi protiv podmićivanja stranih javnih dužnosnika u međunarodnim poslovnim transakcijama. Izvješće analizira hrvatsko kazneno zakonodavstvo i sankcije koje se primjenjuju na fizičke i pravne osobe koje počine kazneno djelo podmićivanja. Također se ispituje hrvatski uspjeh u istrazi i procesuiranju korupcijskih kaznenih djela te cjelokupni okvir provedbe zakona. Uz to se ispituju pravila o međunarodnoj suradnji, kao što su uzajamna pravna pomoć i izručenje, te porezno nepriznavanje odbitka mita. Za svako područje analize izvješće identificira područja za poboljšanje i daje preporuke.

18 May 2022 83 pages Croatian Also available in: English

https://doi.org/10.1787/5b7025b7-hr 9789264797819 (EPUB) 9789264842175 (PDF) 9789264398115 (HTML)

Author(s): OECD