Země G20/OECD Principy správy a řízení společností

Principy správy a řízení společností zemí G20 a OECD pomáhají regulátorům trhu vyhodnotit a zlepšit právní, regulační a institucionální rámec pro řízení podniků. Posky- tují také vodítko pro burzy, investory, korporace a jiné, které hrají roli v procesu vytvá- ření dobré správy a řízení společnosti. Principy byly poprvé vydány v roce 1999 a staly se mezinárodním měřítkem pro corporate governance. Byly přijaty jako jeden z Klíčových standardů Finanční rady pro stabilitu pro zdravé finanční systémy a schváleny skupi- nou G20. Originál anglického vydání z roku 2015 zohledňuje vývoj, který může mít vliv na účinnost a význam pro postupy a strategie při správě a řízení společností, jak ve fi- nančním, tak ve firemním sektoru.

31 mars 2017 60 pages Tchèque Egalement disponible en : Vietnamien, Russe, Français, Arménien, Turc, All

https://doi.org/10.1787/9789264274075-cs 9789264274075 (PDF)

Auteur(s) : OCDE