G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi

G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi palīdz politikas veidotājiem novērtēt un uzlabot korporatīvās pārvaldības tiesisko, regulējošo un institucionālo sistēmu. Tie arī sniedz norādes biržām, investoriem, kapitālsabiedrībām un pārējiem, kam ir loma labas korporatīvās pārvaldības izstrādes procesā. Principi pirmo reizi tika izdoti 1999. gadā, un kopš tā laika tie kļuvuši par starptautisku etalonu korporatīvajai pārvaldībai. Finanšu stabilitātes padome tos pieņēmusi kā vienu no saviem pamatstandartiem drošām finanšu sistēmām, un tos apstiprinājušas G20 valstis.

2015. gada izdevumā ņemtas vērā norises gan finanšu, gan korporatīvajā sektorā, kas var ietekmēt korporatīvās pārvaldības politikas un prakses efektivitāti un piemērotību.

02 août 2018 44 pages Letton Egalement disponible en : Arabe, Tchèque, Allemand, Français, Vietnamien, All

https://doi.org/10.1787/9789264304840-lv 9789264304840 (PDF)

Auteur(s) : OCDE