1887

Podpora FinTechových inovací v České republice

Možnosti nastavení regulatorního sandboxu

image of Podpora FinTechových inovací v České republice

EU Funded Note

S přibližně stovkou FinTechových společností nabízejících regulované či neregulované služby se FinTech jako odvětví v České republice teprve vytváří. Tato zpráva analyzuje české FinTechové prostředí a identifikuje potenciální překážky, které rozvoj inovací ztěžují. Zpráva obsahuje rovněž pro zemi specifická doporučení, jak nastavit regulatorní sandbox, která by mohla pomoci zmírnit překážky rozvoje finančních technologií. Sandbox by mohl zlepšit porozumění českých orgánů o dopadech inovativních nástrojů na finanční aktivity a umožnit orgánu dohledu lépe sledovat a zajištovat soulad FinTechových aktivit s pravidly. Dalším přínosem by také mohlo být zlepšení komunikace mezi podniky a orgánem dohledu prostřednictvím cíleného dialogu a pokynů.

Czech Also available in: English

Hodnocení českého FinTechového prostředí

V českém FinTechovém odvětví působí více než stovka regulovaných a neregulovaných firem na trhu, který je silně ovládán bankami. Čeští spotřebitelé digitalizaci vítají, ale současná alokace finančních aktiv je konzervativní a kapitálový trh je nedostatečně rozvinutý. Současný dialog mezi českými orgány a FinTechovými společnostmi nemusí být optimální a výsledky dotazníku OECD ohledně FinTechového trhu naznačují, že regulace je vnímána jako hlavní problém, po němž následuje přístup na trh a financování.

Czech Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error