1887

Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden

image of Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden

Denne rapport, udført af Kirketerp, Buus og Bak for KreaNord i 2011, ønsker at bidrage til, at studerende på de kunstneriske uddannelser i Norden styrkes i deres forudsætninger for at kunne omsætte deres kreative og kunstneriske kompetencer til et bæredygtigt arbejdsliv. Rapporten er rettet mod besluttende myndigheder, uddannelsesansvarlige og undervisere og kan styrke både interesse og viden, samt motivere handling. Rapporten giver definitioner indenfor entreprenørskab, metoder, cases, samt en model, som beskriver handlingsmål og tilrettelæggelse i entreprenørskabsundervisning.Genudgivet i 2015 i forbindelse med afviklingen af KreaNord, Nordisk Ministerråds initiativ om kulturelle og kreative erhverv (2008–2015).

Danish

.

Eksempler

Vi vælger her at omtale eksempler på uddannelseselementer, der kan inspirere på tværs af studieretning, fag, niveau, geografi og omfang. Eksemplerne er valgt ud fra deres forskellighed og er på ingen måde udtømmende eller udtryk for en rangordning. Vi står derimod med en glædelig oplevelse af, at det spirer med spændende og nytænkende initiativer, der kan medvirke til at udfolde entreprenørskab på kunstneriske uddannelsesinstitutioner i Norden.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error