1887

Voluntary Agreements and Environmental Labelling in the Nordic Countries

image of Voluntary Agreements and Environmental Labelling in the Nordic Countries

Rapporten præsenterer et studie af brugen af frivillige aftaler og forekomsten af miljømærker i de nordiske lande, inklusiv brugen af instrumenterne i et policy mix med andre policy værktøjer. Grundlaget for rapporten er fem landestudier, der hver især kortlægger brugen af de nævnte policy værktøjer i de fem nordiske lande og præsenterer identificerede evalueringer af konkrete frivillige aftaler og miljømærkeordninger. Fra evalueringerne uddrages konklusioner om omkostningseffektivitet samt gode og dårlige eksempler på anvendelse af frivillige aftaler og miljømærkeordninger i kombination med andre styringsmidler. Det primære formål er at udvikle anbefalinger, der kan understøtte og give input til justeringer af strategier for den fremtidige anvendelse af frivillige aftaler og miljømærker i de nordiske landes miljøregulering. Rapporten er udført af Plan Miljø og finansieret af Nordisk Ministerråd.

English

.

Summary

The present study sets out to map the use and prevalence of Eco-labels, Environmental Voluntary Agreements in the Nordic countries, and the inclusion of these specific tools in policy mixes. The study is based on existing evaluations of Voluntary Agreements and Eco-labelling Schemes from which conclusions on cost effectiveness and examples of implemented policy mixes are extracted. The study comprises a broad selection of Voluntary Agreements and Eco-labels in function from 2005–2010 and evaluations carried through since 2005.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error