OECD (2016), Test No. 473: In Vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264264649-en.

Export options: EndNote, Zotero, BibTeX, RefWorks, Procite, Import into RefWorks, Mendeley