1887

Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

image of Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

Rapporten "Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i Nordøstatlanten" er den mest gennemgribende analyse af det pelagiske fiskeris samfundsøkonomiske afkast indtil videre. Den pelagiske flåde i studiet består af 180 store skibe hjemmehørende i 6 lande. Det samfundsøkonomiske afkast udregnes for hver national flådegruppe. Endvidere estimesres det maksimale samfundsmæssige afkast med en økonomisk bedre fiskeriforvaltning. Afslutningsvis ses på, hvordan det aktuelle samfundsmæssige afkast bliver fordelt i landene mellem rederier, mandskab og samfund. Rapporten er et godt grundlag for diskussion om, hvordan fiskeriforvaltning generelt kan forbedres til samfunets gavn i de enkelte lande. Den danner endvidere gundlag for diskussion af det enkelte lands egen forvaltning sammenlignet med de andres. Ikke mindst er rapporten uundværlig i drøftelser af fordelingen af det samfundsøkonomiske afkast og hvem der bør få del i afkastet fra samfundets ejendom!

Danish

.

Størrelsen af det samfundsøkonomiske afkast

Det samfundsøkonomiske afkast af et fiskeri kan defineres som "det nettooverskud, der er tilbage, efter at arbejdskraft og kapital har opnået en aflønning på niveau med, hvad der opnås i andre erhverv". Begrebet samfundsøkonomisk afkast adskiller sig i visse henseender fra begrebet overskud. Overskud er en privatøkonomisk størrelse, der angiver differencen mellem et firmas totale indtægter og dets totale omkostninger. Det samfundsøkonomiske afkast inddrager derimod også den forskel, der måtte eksistere mellem aktuel aflønning og alternativ aflønning af arbejdskraft og kapital samt evt. offentligt provenu fra en ressourcebeskatning eller salg af rettigheder. Ved alternativaflønningen af arbejdskraft og kapital forstås den aflønning, der svarer til aflønningen i lignende erhverv tilpasset samme arbejdsvilkår og risiko. Endvidere inddrages generelle beskatningsspørgsmål ikke ved beregning af det samfundsøkonomiske afkast, idet dette spørgsmål alene påvirker fordelingen af afkastet.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error