1887

Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

image of Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

Rapporten "Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i Nordøstatlanten" er den mest gennemgribende analyse af det pelagiske fiskeris samfundsøkonomiske afkast indtil videre. Den pelagiske flåde i studiet består af 180 store skibe hjemmehørende i 6 lande. Det samfundsøkonomiske afkast udregnes for hver national flådegruppe. Endvidere estimesres det maksimale samfundsmæssige afkast med en økonomisk bedre fiskeriforvaltning. Afslutningsvis ses på, hvordan det aktuelle samfundsmæssige afkast bliver fordelt i landene mellem rederier, mandskab og samfund. Rapporten er et godt grundlag for diskussion om, hvordan fiskeriforvaltning generelt kan forbedres til samfunets gavn i de enkelte lande. Den danner endvidere gundlag for diskussion af det enkelte lands egen forvaltning sammenlignet med de andres. Ikke mindst er rapporten uundværlig i drøftelser af fordelingen af det samfundsøkonomiske afkast og hvem der bør få del i afkastet fra samfundets ejendom!

Danish

.

Fordelingen af det samfundsøkonomiske afkast

Fiskerilovgivningerne i flere af de nordiske lande angiver, at samfundet som helhed ejer fiskebestandene. De angiver imidlertid ikke noget om, hvem isamfundet, der ejer fiskebestandene og derfor heller ikke noget om, hvem der har krav på det samfundsøkonomiske afkast. Deltagere i fiskeriaktiviteter, ejere af og ansatte på fiskefartøjer, kan have et legitimt krav på at få en andel. Ejere såfremt der er større risiko i at investere i fiskefartøjer end iandre erhverv. Arbejdskraften i det omfang der er større ulemper forbundet med at arbejde som fisker end i andre erhverv. Såfremt det ikke sikres, at der investeres den nødvendige kapital i fiskeriet samt rekrutteres den nødvendige og bedst mulige arbejdskraft, kan det samfundsøkonomiske afkast ikke opretholdes. Kapital og arbejdskraft skal således som minimum opnå den andel af det samfundsøkonomiske afkast, der sikrer fiskeri på et niveau, hvor det samlede samfundsøkonomiske afkast ikke falder.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error