1887

Reforma subvențiilor energetice în Republica Moldova

Accesibilitatea la energie, impactul fiscal și de mediu

image of Reforma subvențiilor energetice în Republica Moldova

Acest raport prezintă principalele constatări și concluzii ale analizei accesibilității energiei ca urmare a reformării schemelor majore de subvenționare energetică în Moldova. Cele trei mari scheme de sprijin guvernamental care reprezintă cea mai mare parte a subvențiilor pentru consumatorii de combustibili fosili din Moldova sunt cota redusă a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru consumul de gaze naturale și scutirea de TVA pentru consumul de energie electrică și termică de către utilizatorii casnici. Cota standard a TVA-ului în Moldova este de 20%, însă TVA-ul pentru gazele consumate de gospodării este de 8%, iar pentru consumul de energie electrică și termică este de 0%. Stabilirea unei cote mai mici decât cea standard a TVA-ului pentru consumul de gaze, energie electrică și termică a generat subvenția.

Reformarea celor trei scheme de subvenționare energetică va implica o majorare a cotei TVA-ului, care va duce la o creștere ulterioară a tarifelor la gaz, electricitate și energie termică pentru gospodării. Această majorare a tarifelor va afecta nivelul consumului casnic și cheltuielile aferente, și va avea un impact asupra accesibilității la energie a gospodăriilor. Prin urmare, măsurile de reformă vor trebui să fie însoțite de o politică socială bine concepută care să protejeze gospodăriile sărace.

Accesibilitatea energiei este o preocupare politică esențială pentru factorii de decizie din Moldova. Obiectivul principal al acestei analize este de a informa guvernul Republicii Moldova cu privire la impactul fiscal, ecologic și, în special, social al reformării acestor subvenții și de a-l ajuta să ia decizii bine justificate.

Romanian English

.

Măsurarea sărăciei energetice și măsuri de protecție a grupurilor vulnerabile în Uniunea Europeană

Acest capitol prezinta defini?ia saraciei energetice pe baza experien?ei diferitor state membre ale UE. De asemenea, sunt analizate succint câteva tipuri majore de masuri pe care ?arile UE le utilizeaza pentru a proteja grupurile vulnerabile care sunt expuse riscului de saracie energetica.

Romanian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error