1887

Promovarea Transportului Public Urban Ecologic și Investițiilor Verzi în Moldova

image of Promovarea Transportului Public Urban Ecologic și Investițiilor Verzi în Moldova

Acest raport abordează principalele rezultate ale unui proiect privind modul în care un flux de fonduri ar putea stimula evoluția spre un transport public mai curat și de a reduce poluarea aerului și a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în centrele urbane mari în Moldova, oferind o analiză pentru proiectarea unui program de investiții publice ”verzi” în sectorul dat. Acest sector reprezintă, pentru Moldova, o oportunitate de a aborda obiectivele cheie în politicile sale de mediu și climă, ca parte a ambițiilor țării de a trece la o cale de dezvoltare economică ecologică. Programul de investiții este, de asemenea, conceput pentru a sprijini modernizarea flotei de transport urban din țară și pentru a stimula piața internă să se orienteze către autobuze moderne alimentate cu combustibili curați. Programul este prevăzut a fi implementat în două etape: prima- vizează orașele Chișinău și Bălți, iar a doua se extinde în zone din afara centrelor pilot inițiale (suburbiile orașelor pilot, precum și transportul interurban). Se preconizează că aceste investiții vor avea ca efect beneficii semnificative pentru mediu, servicii publice și socio-economice.

Romanian Also available in: English

Analiza Economică a Programului Transport Public Ecologic

Acest capitol rezumă analiza economică realizată pentru a evalua viabilitatea programului propus cu privire la transportul public ecologic. Acesta începe cu o prezentare generală a tehnologiilor și combustibililor curați din sectorul transporturilor, precum și o revizuire specifică a pieței energiei din Moldova. Apoi descrie aspectele economice ale achiziționării și funcționării autobuzelor, inclusiv opțiunile pentru asamblarea la nivel local a troleibuzelor, ca alternative a importului acestora. În cele din urmă, evaluează sursele potențiale de finanțare guvernamentale disponibile pentru program.

Romanian Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error