1887

Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter

Beteende vid köp och användning av elektronik, med en pilotstudie om nudging för hållbar konsumtion av mobiltelefoner bland ungdomar

image of Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter

Rapporten fokuserar på möjligheten att använda s.k. nudging för att öka hållbar konsumtion av elektronik: att utan tvång "puffa" konsumenter mot mer hållbara konsumtionsval. Det är många olika faktorer som spelar in när människor bestämmer sig för att agera eller inte agera hållbart i olika situationer. I rapporten kartläggs bl.a. med hjälp av en pilotstudie de viktigaste faktorerna som spelar in vid beslut om konsumtion av elektronik, och hur nudging kan användas för att öka hållbar konsumtion av elektronik. Projektet genomfördes i 2015 av en projektgrupp bestående av konsulter från Copenhagen Economics i Sverige och Danmark och i samarbete med Pelle Guldborg Hansen vid Roskilde Universitet. Projektledare var Amanda Stefansdotter. Nordiska Ministerådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion (HKP) finansierade och styrde projektet i samarbete med avfallsgruppen NAG.

Swedish

.

Sammanfattning

Konsumtion av elektronikprodukter har ökat stadigt i Norden under de senaste två decennierna, vilket skapar en associerad ökning i mängden elektroniskt avfall. Ökad elektronikanvändning medför ett antal miljöproblem, som lokala miljö- och hälsorelaterade problem i samband med utvinning av material som används i elektronik samt i samband med hanteringen av elektroniskt avfall, liksom ökad elförbrukning. Det främsta styrmedlet för att motverka trenden med ökad konsumtion av elektronik är producentansvaret, vilket innebär att de som säljer elektronik också har ansvar för det avfall som uppstår av försäljningen. En teoretisk fördel med systemet är att producenter - genom att ha ansvar för produktens slutmål - uppmuntras att minimera insamlingsoch återvinningskostnaderna redan vid produktionen. Systemet har dock vissa praktiska tillkortakommanden, till exempel att den kollektiva insamlingen av elektronik gör att enskilda företags insatser för att minimera materialanvändningen ger liten effekt på totalen; vinsterna tillfaller alla i systemet och kommer inte det investerande företaget till godo.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error