1887

Nordiske skibsværfter

Bedste Tilgængelige Teknikker (BAT)

image of Nordiske skibsværfter

Nordisk Ministerråd, BAT gruppen under arbejdsgruppen for bæredygtig forbrug og produktion (også kaldet HKP) har anmodet Vahanen Mijø AS Finland sammen med COWI AS om at gennemføre et projekt om Bedste Tilgængelige Teknikker (engelsk: Best Available Techniques, BAT) for skibsværfter i de nordiske lande. Formålet med opgaven har været at:

  • Gennemføre et review og beskrive skibsværftssektoren i de nordiske lande
  • Gennemføre et review og beskrive de anvendte teknikker i sektoren
  • Identificere og beskrive centrale miljøindikatorer fra et nordisk perspektiv
  • Identificere og beskrive teknikker, som skal være indeholdt i de betragtninger, der repræsenterer BAT på skibsværfter.

Afgrænsningen af dette project har været stålskib. Fokus har været på overfladebehandling i forhold til vedligeholdelse og reparation.

Danish

.

Skibsværftsaktiviteter i de nordiske lande og anvendte teknikker

Skibsbygning har en lang tradition og har tidligere været en stor industrisektor i alle nordiske lande. Gennem de sidste årtier har skibsværftssektoren ændret sig en del. Allerede for nogle årtier tilbage oplevede skibsværfterne en stigende global konkurrence og i dag foretages skibsbygning kun på et begrænset antal værfter. På den anden side udføres vedligeholdelse og reparationer på et stort antal mellemstore og små skibsværfter. Disse værfter spiller derfor en meget større miljømæssig rolle end værfter med skibsbygning, hvorfor hovedfokus i denne rapport er reparations- og vedligeholdelsesværfter.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error