1887

Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

Ett tvärsektoriellt samarbete mellan miljö och jord-skog 1995-2008

image of Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

MJS har sedan 1995 verkat som en tvärsektoriell grupp mellan sektorerna jord-skog och miljö, med syfte att utveckla den tvärsektoriella verksamheten inom det Nordiskt samarbete. Arbetet har till helt övervägande del bestått i att genom olika projekt skapa nordiska nätverk och att ta fram underlag till den politiska processen inom NMR. Gruppen har förfogat över ca 2,6 milj. DKK/år, som även finansierat en halvtids sekreterartjänst. MJS avslutar nu sin verksamhet. I denna rapport sammanfattas de arbete som utförts i gruppen. Sammantaget rör det sig om ett 80-tal projekt och publikationer, som resulterat i många bestående nordiska nätverk, några minister- deklarationer och en projektdatabas, som nu omfattar samtliga nordiska projekt. Arbete som gett Nordisk Nytta. MJS ger också några kommentarer på det nordiska samarbetet, utifrån sin horisont. Nordiskt samarbete är en mycket viktig del i Nordens framgångsrika utveckling.

Swedish

.

Russian surveys of forest with high nature conservation values (in English)

Sustainable forestry implies attention to environmental, economic and social issues. To economical and environmental issues. One fundamental prerequisite for success is spatial knowledge on the occurrence of threatened and vulnerable biodiversity in the forest landscape. The most important way to gain such knowledge is surveys and mapping of forest with particular nature conservation values. In a Swedish- Russian project a method for such surveys in NW Russia has been elaborated. An important part of this is production of manuals for identification, documentation and mapping of forests with particular biological values — Biologically Valuable Forests (BVF). In connection with this the MJS-supported project ‘Implementation of Red Data Book Species and Indicator species as tools to assess forests with high nature conservation value in North-western Russia’ Swedish, Finnish and Russian experts on forest biodiversity have produced a field identification manual of species for NW Russia. The project has also supported a number of field courses in connection with this.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error