1887

Miljøledelse i SME i Norden

image of Miljøledelse i SME i Norden

Denne rapport indeholder to delrapporter om mulighederne for at etablere og implementere et miljøledelsessystem målrettet små og mellemstore virksomheder i småsamfund i Norden, under betegnelsen miljøledelse light. Den første delrapport (rapport 1) er en analyserapport. Den indeholder to hovedelementer, d.v.s. en analyse af eksisterende nordiske miljøledelsessystemer for SME - og en analyse af potentialet for et miljøledelse light system i småsamfund i Norden. Handlingsrapporten (rapport 2) bygger oven på konklusionerne i analyserapporten og indeholder to hovedelementer, d.v.s. en skitse til miljøledelse light systemet - og en handlingsplan for indsatsen.

Danish

.

Handlingsplan for indsatsen

I dette kapitel opsættes et forslag til handlingsplan for, hvordan miljøledelse light systemet kan etableres og implementeres. Først præsenteres forslaget til handlingsplanen. Derefter vurderes det samlede grundlag for en videre indsats på Færøerne, Åland og i Island.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error