1887

Miljøledelse i SME i Norden

image of Miljøledelse i SME i Norden

Denne rapport indeholder to delrapporter om mulighederne for at etablere og implementere et miljøledelsessystem målrettet små og mellemstore virksomheder i småsamfund i Norden, under betegnelsen miljøledelse light. Den første delrapport (rapport 1) er en analyserapport. Den indeholder to hovedelementer, d.v.s. en analyse af eksisterende nordiske miljøledelsessystemer for SME - og en analyse af potentialet for et miljøledelse light system i småsamfund i Norden. Handlingsrapporten (rapport 2) bygger oven på konklusionerne i analyserapporten og indeholder to hovedelementer, d.v.s. en skitse til miljøledelse light systemet - og en handlingsplan for indsatsen.

Danish

.

Bilag

På de følgende sider er dels indsat den matrix, der er opsat for de analyserede miljøledelsessystemer i Norden, dels sammenfatningen af de møder med, der er holdt på i henholdsvis Island, og på Åland og Færøerne.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error