1887

Inspirationskatalog

Gode eksempler på bæredygtig og innovativ turismeudvikling i nordiske yderområder

image of Inspirationskatalog

Dette projekt er en samling af gode eksempler på bæredygtig turisme-udvikling i Norden, der kan inspirere yderområder til udvikling indenfor turisme. En bæredygtig turisme omfatter en udvikling, der sikrer en langsigtet miljømæssig, socio-kulturel og lokaløkonomisk balance i området, så den bidrager positivt til området og ikke nedslider ressourcegrundlaget. Fokus i eksempelsamlingen ligger især på de miljømæssige og sociokulturelle eksempler, der hjælper lokalsamfund, da der almindeligvis er fokus på økonomisk aspekter indenfor turismeudvikling. Projektets primære formål har været at udarbejde et nordisk ”good practice” katalog indenfor bæredygtig og innovativ turismeudvikling og regionale strategier, der kan give yderområder i Norden inspiration og konkrete eksempler, som kan stimulere til lokal udvikling gennem turisme.

Danish

.

Tema: Kunst og kultur

Norden har en rig tradition for kunst, moderne design, film, litteratur og kunsthåndværk m.m.. Meget af dette inddrages allerede i turismen på for-skellige måder. Symbiosen mellem kunst og turisme er gammel, og det var bl.a. malerierne fra naturskønne yderområder som Skagen i Danmark, der gav borgerskabet lyst til at besøge disse områder og gav grobund for turismen. I dag er museerne med disse malerier, og naturen de portrætterer, stadig et stort trækplaster for turismen. Kunst er i stadig udvikling og forandring, og kunstformerne ændrer sig med bl.a. de digitale medier.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error