Hodnocení politik životního prostředí OECD: Česká republika 2018

Česká republika dosáhla pokroku při oddělování hospodářského růstu od čerpání pitné vody, spotřeby energie, emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Její silná průmyslová základna a spoléhání se na uhlí však řadí Českou republiku mezi energeticky a uhlíkově nejnáročnější země OECD a znečištění ovzduší představuje vážné zdravotní riziko. Pokrok směrem k udržitelnému rozvoji bude vyžadovat posílení politického závazku k nízkouhlíkovému hospodářství a provádění nákladově efektivnějších environmentálních politik.

Toto je třetí Hodnocení politik životního prostředí České republiky. Vyhodnocuje pokrok směrem k udržitelnému rozvoji a zelenému růstu se zaměřením na oblast nakládání s odpady a materiály a oběhové hospodářství a na udržitelný rozvoj měst.

07 Dec 2018 221 pages Czech Also available in: French, English

https://doi.org/10.1787/9789264310377-cs 9789264310377 (PDF)

Author(s): OECD