1887

Fokus på bæredygtig udvikling

Nordiske indikatorer 2006

image of Fokus på bæredygtig udvikling

Publikationen er et nordisk indikatorsæt. Den informerer offentligheden og politiske beslutningstagere om, hvorvidt de nordiske lande og selvstyrende områder har bevæget sig i retning af bæredygtig udvikling, både generelt og på udvalgte områder. Den viser også, om der er behov for at fremme en sådan udvikling. De valgte indikatorer overvåger Nordens implementering af mål og indsatser i perioden 2005–2008. Disse mål og indsatser er beskrevet i den reviderede nordiske strategi: ”Hållbar utveckling – En ny kurs for Norden” (TemaNord 2004:567). Sættet af indikatorer består både af tværgående nøgleindikatorer og af indikatorer inden for hvert indsatsområde i den reviderede strategi. Nye områder i strategien er den sociale dimension samt bæredygtig produktion og forbrug. Nordisk Ministerråd har tidligere udgivet nordiske indikatorsæt i 2002 og 2003.

Danish English

.

Landbrug

De nordiske lande ønsker at have en førende rolle i landbrugsproduktionen, hvor vægten lægges på sunde og sikre fødevarer og andre produkter af høj kvalitet, dyrevelfærd og beskyttelse af miljø og natur. Målet er et bæredygtigt landbrug, som kan producere uden at forringe ressourcegrundlaget eller påvirke naturens økosystem negativt. Landbruget skal udgøre en ramme for rekreation og bevaring, og sikre biologisk mangfoldighed, landskabet og kulturmiljø. Det former og opretholder kulturlandskabet, som er en værdifuld del af natur- og kulturarven.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error