1887

En rigere fremtid

13 konventioner om natur og kulturmiljø

image of En rigere fremtid

De nordiske lande har en lang tradition for at deltage i det internationale samarbejde om at bevare verdens natur- og kulturarv. I forbindelse med dette samarbejde er konventioner et vigtigt redskab. I hæftet præsenteres 13 af de mest betydningsfulde konventioner, som i forskelligt omfang berører de nordiske lande - og som de nordiske lande i mange tilfælde har været med til at udarbejde. Det drejer sig om: - Biodiversitetskonventionen, - CITES-konventionen, - Bonnkonventionen, - Hvalfangstkonventionen, - Helsingforskonventionen, - OSPAR-konventionen, - Verdensarvkonventionen, - Landskabskonventionen, - Granadakonventionen, - Maltakonventionen og - Århuskonventionen. Der gives en kortfattet beskrivelse af den historiske baggrund for konventionerne. Ligeledes gennemgås de vigtigste bestemmelser og deres betydning for de enkelte nordiske lande. Hæftet indeholder også en oversigt over, hvilke nordiske lande, der har tilsluttet sig de enkelte konventioner og hvor man kan få yderligere oplysninger. Målgruppen er politikere, embedsmænd, forvaltere, undervisere, interesseorganisationer og andre, der har interesse i natur- og kulturarv.

Danish

.

Konvention om Biologisk Mangfoldighed

Konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD) blev vedtaget på verdenstopmødet i Rio de Janeiro i 1992. På verdenstopmødet i Johannesburg 10 år senere, bekræftede regeringsledere fra mere end 150 lande, at konventionen er verdenssamfundets vigtigste redskab til at sikre den biologiske mangfoldighed.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error