1887

BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomheder

image of BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomheder

Der er i Norden forskellige retningslinjer for hvilke lugtniveauer, der bør være omgivelserne af virksomhederne. Generelt er der ingen krav til etablering af lugtreduktionsanlæg, hvis niveauet kan opnås gennem fortynding via skorstene. Hvor skorstensløsning ikke er tilstrækkelig eller lokale forhold sætter grænser for højden kan det dog være nødvendigt med etablering af lugtreducerende anlæg.

I rapporten er resultaterne af disse overvejelse for nogle brancher i Norden beskrevet. FORCE Technology og Molab AS har udarbejdet denne rapport, som beskriver de teknologier til lugtreduktion, som benyttes inden for nogle brancher i Norden.

Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråds arbejdsgrupppe for Holdbar Konsumtion og Produktion (HKP), vis undergruppe for BAT spørgsmål har styret projektet.

Danish

.

Lugt

Lugt opstår som følge af kemiske staffers påvirkning af næsens lugtreceptorer og det derved udløste signal til hjernen, hvor signalet tolkes og bliver til en opfattelse af lugt. Gennem erfaring opbygger hjernen et “bibliotek” af mange - gode og dårlige - lugte, som sætter os i stand til at sige, hvad noget lugter af. Lugt er derfor en vigtig parameter i forbindelse med oplevelser, f.eks. gode mad- og drikkeoplevelser og nydelsen af f.eks. blomsterdufte. Lugt kan også give anledning til dårlige oplevelser, enten fordi lugten er dårlig eller forekommer i situationer, hvor den ikke er ønsket. Lugt kan også associeres til, om luften fra en virksomhed kan være farlig at indånde, og tjener således som et faresignal.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error